Get access to over 750 educational resources across your entire institution with a Digital Theatre+ subscription.

Cast & creative team

Characters

 • Madame Lyubov Andreyevna Ranyevskaya
  Marsha Mason
 • Leonid Andreyevich Gayev
  Hector Elizondo
 • Yermolay Alekseyevich Lopakhin
  Michael Cristofer
 • Dunyasha (Avdotya Fyodorovna)
  Jennifer Tilly
 • Semyon Panteleyevich Yepikhodov
  Joey Slotnick
 • Anya Ranyevskaya
  Christy Keefe
 • Varya Ranyevskaya
  Amy Pietz
 • Charlotta Ivanovna
  Jordan Baker
 • Boris Borisovich Semyonov-Pischick
  Jeffrey Jones
 • Feers
  Charles Durning
 • Passer-By
  Jon Chardiet
 • Yasha
  Jon Chardiet
 • Pyotr Sergeyevich Trofimov
  Tim DeKay

Team

 • Frank Dwyer
  Translator
 • Frank Dwyer
  Adaptor
 • Nicholas Saunders
  Translator
 • Nicholas Saunders
  Adaptor
 • Rosalind Ayres
  Director